HR-CASE ONDERWIJS

hr-CASE IR. LELY LYCEUM

Samen ambities realiseren met een heldere HR-koers.

Lely Lyceum Samen ambities realiseren met een heldere HR-koers

Het Ir. Lely Lyceum is een school (mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium) waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling: empowerment! Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen, en persoonlijke aandacht geeft.

Situatie

De school heeft de laatste jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt, met veel onderwijskundige vernieuwingen. Het aantal leerlingen en docenten is flink gegroeid en er is veel aandacht voor talentontwikkeling van leerlingen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de pijlers technologie & design, internationalisering en empowerment.

Maar Lely is er nog niet, vindt ze zelf, de school heeft meer ambities. Dat betekent dat van HR een substantiële bijdrage wordt verwacht in de toekomst- en ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zo is talentontwikkeling niet alleen belangrijk voor leerlingen, maar ook voor docenten en onderwijsondersteunend personeel. Echter de uitvoerende dienstverlening vergt veel tijd van HR en en er zijn veel prioriteiten die allemaal aandacht vragen. Dat maakt de omslag naar een meer strategische invulling van HR lastig.

Lely Lyceum Samen ambities realiseren met een heldere HR-koers

Klantvraag

Ontwikkel voor ons een toekomstvaste inrichting van HR, met heldere prioriteiten en rollen, passend bij onze ambities. En adviseer ons hoe HR gestructureerd en efficiënt kan omgaan met de tijdsdruk door de grote vraag naar praktische HR-diensten en – ondersteuning.

Onze aanpak

Eerst hebben we het krachtenveld in kaart gebracht, met de actuele ontwikkelingen en (urgente) vraagstukken voor de komende jaren. Vervolgens hebben we interviews gehouden met docenten en   onderwijsondersteunend personeel over hun ambities, behoeften en verbeterpunten voor HR. Aansluitend hebben we met de HR-afdeling een analyse gedaan van de huidige HR-werkzaamheden, inclusief een Quick Scan van de HR-processen en IT-ondersteuning. Alle uitkomsten hebben we verwerkt in een adviesrapport, met de strategische prioriteiten voor 2022, aangevuld met praktische aanbevelingen.

Resultaat

In ons advies aan de schooldirectie en HR-staf schetsen we de HR-koers voor het komende jaar (en daarna). Er staan drie adviezen centraal.

Strategische lijn

Ontwikkel een meer strategische lijn waarbij de focus ligt op mens- en organisatieontwikkeling.

Wat wij direct opmerkten, waren de 30 nieuwe docenten die de school onlangs had aangenomen: een fantastisch professioneel kapitaal, maar tegelijk een risico om kwijt te raken. Daarom adviseren we als eerste een breed gedragen gestructureerd ontwikkelprogramma voor nieuwe docenten. Daarmee leg je meteen een basis voor het ontwikkelbeleid in de school, wat je vervolgens kunt uitbreiden naar een bredere doelgroep, zoals docenten die er al langer werken.

Digitalisering

Meer efficiëntie en effectiviteit door de verdere digitalisering van de basis HR-processen. Dit vraagt om een nieuwe visie en plan voor automatisering van de HR-processen, op basis van het bestaande HR-systeem. Kies, als het kan, prioriteiten met snel zichtbaar resultaat, zeggen wij altijd. Daar worden je mensen het meest blij van.

Inrichting nieuwe HR-afdeling

Het viel ons op dat HR in de school vooral wordt gezien als iets van de afdeling HR.  Dit sluit niet meer aan bij een moderne visie op HR waarbij je vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vormgeeft aan de ontwikkeling van mens en organisatie. Daarom hebben we een voorstel gedaan voor de inrichting van een nieuwe HR-afdeling en nieuwe HR-rollen. Een HR-afdeling die vanuit samenwerking en op basis van prioriteiten doelen realiseert. Verder hebben we quick wins voorgesteld om snel verlichting te brengen op de gevoelde werkdruk.

Is de school nu klaar?

Eigenlijk begint het nu pas. Veranderingen kosten tijd. Wij helpen Lely die te realiseren door kleine maar zichtbare stappen te zetten. Daarmee ziet de organisatie dat er wat gebeurt en wordt de energie (weer) aangeboord!

Lely Lyceum Samen ambities realiseren met een heldere HR-koers

‘Marike en Elly zijn doorgewinterde HR-professionals die snel de organisatie doorzien. Ook die van een school. Uitdagingen, maar óók de mogelijke oplossingen worden in heldere taal aangereikt.’

- Jeroen Rijlaarsdam, rector-bestuurder van het Ir. Lely Lyceum.

HR CASE IR. LELY LYCEUM

Het Ir. Lely Lyceum is een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

5 + 14 =