Cases

Voor deze organisaties hebben wij al mooie resultaten behaald.

‘Marike en Elly zijn doorgewinterde HR-professionals die snel de organisatie doorzien. Ook die van een school. Uitdagingen, maar óók de mogelijke oplossingen worden in heldere taal aangereikt.’

— Jeroen Rijlaarsdam, rector-bestuurder van het Ir. Lely Lyceum

HR CASE IR. LELY LYCEUM

Leyden Academy. Naar een eigentijds HR-beleid.

Leyden Academy on Vitality and Aging is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek verricht naar uitlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. Hun missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Door de groei van de organisatie ontstond de vraag naar een compleet en eigentijds HR-beleid. HR versterkers deed een strategische analyse en stelde een praktisch HR-plan op.

Lees meer >

HR CASE IR. LELY LYCEUM

Falcon Engineers ruilt beoordelingsgesprek in voor open dialoog.

Falcon Engineers is een modern ingenieursbureau dat alleen succesvol kan zijn als de mensen goed functioneren en zich blijven ontwikkelen. De beoordelingsgesprekken met medewerkers droegen hier niet aan bij. Daarom zocht Falcon “iets anders”. HR Versterkers ontwikkelde een nieuwe aanpak waarbij de nadruk ligt op een open dialoog waarbij de werknemer zelf in de lead is. De nieuwe gesprekswijze (met de gesprekswijzer) levert vooral meer energie op en versterkt de onderlinge communicatie n professionele ontwikkeling. Falcon is “100% tevreden”.

Lees meer >

HR CASE IR. LELY LYCEUM

Samen ambities realiseren met een heldere HR-koers.

Het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam is de laatste jaren flink gegroeid en er zijn veel onderwijskundige vernieuwingen. De ambities zijn groot. Ook HR draagt hier haar steentje aan bij. In de loop der jaren is de werkdruk echter opgelopen. De uitvoerende processen vergen veel tijd, terwijl de vraag naar strategisch HR-beleid is toegenomen.
Wij kregen de vraag Lely te adviseren over een nieuwe toekomstvaste HR-inrichting en een heldere HR-koers voor het komende jaar.

Lees meer >

Van POP-gesprek naar talentgesprek

Forte Kinderopvang kwam met de vraag “Ontwikkel een manier van gespreksvoering die gaat over functioneren en die continue persoonlijke ontwikkeling stimuleert, passend bij de doelen en waarden van de organisatie.”

Het resultaat? Een compleet nieuwe manier van gesprekken voeren tussen medewerker en leidinggevende. Deze manier van werken stelt de medewerker in staat om de eigen talenten te achterhalen en te ontwikkelen binnen de visie, waarden en het beleid van Forte. Het talentgesprek en Talentboeken zijn producten die deze aanpak ondersteunen.

Lees meer >

Professionele uitstraling

In dit team van gespecialiseerd verpleegkundigen gaat het best goed. Maar het kan beter! Aldus het hoofd van de afdeling. Hoe pak je dat nu aan? We hebben met veel plezier onze expertise ingezet. We leverden korte en krachtige workshops over motivatie, waarderende gespreksvoering, elkaar op een positieve manier aanspreken. Theorie, oefenen, praktijk. Het resultaat: professionele uitstraling is een gedeelde ambitie, iedereen heeft de praktische vaardigheden om daar aan bij te dragen én de samenwerking is verder versterkt.

Lees meer over Performance management >

Binnen zes maanden toegevoegde waarde van HR verhogen.

Consolid, een detacheerder en opleider in vervoer en veiligheid, kwam met de vraag “Hoe kan ons HR-team een duidelijke en meer gewaardeerde bijdrage leveren aan het succes van de organisatie?”

Er staat nu een HR-team dat werkt aan de hand van heldere teamprioriteiten. De teamleden werken zelfstandig samen met minder operationele aansturing door de leidinggevende. Ze raadplegen, steunen en vragen hulp aan elkaar. Er zijn projecteigenaren en supportteams voor prioriteitsprojecten. De samenwerking met lijnmanagers is flink verbeterd. Men communiceert met de organisatie, deelt en viert successen!

Lees meer >

Naar zinvolle gesprekken voor docenten

Niemand wordt een betere docent van een beoordelingsgesprek. Waarvan wel? We betrokken docenten, leidinggevenden en MT bij het beantwoorden van deze vraag. Behoeftes ophalen, brainstormen, pilots ontwerpen, leren en weer aanpassen. Samenwerken bleek een belangrijk onderwerp. Docenten wilden meer samenwerken. En samenwerkende docenten behalen betere onderwijsresultaten. Daar draait het uiteindelijk om. Na zes maanden zijn de  beoordelingsgesprekken gestopt, zijn de talentgesprekken gestart en is er praktische steun voor docenten bij het samenwerken in teams. Praktische gidsen ondersteunen de aanpak.

Lees ook ons blog over beoordelingsgesprekken >

 

Vitale organisatie

Bij een organisatie wordt de Arbo-dienstverlening verzorgd door professionals die niet met elkaar samenwerken. Ziekteverzuimcijfers zijn niet goed uit systemen te halen. Leidinggevenden weten niet wat er van ze verwacht wordt als het gaat om ziekteverzuim en re-integratie. Dat moet anders! De organisatie ziet zichzelf als goed werkgever en daar hoort ook een modern arbobeleid bij. Met meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Maar hoe ziet dat er uit? We hebben de huidige knelpunten in kaart gebracht. We hebben samen met HR, OR, directie en leidinggevenden een nieuwe ambitie bepaald. Met meer focus op vitaliteit en preventie. Dit heeft geleid tot de keuze voor een nieuwe arbo-dienstverlener. Het resultaat: veel meer sturing op het voorkomen en verkorten van ziekteverzuim en heldere verantwoordelijkheden in de organisatie. En: meer aandacht voor mensen.

Vitaler door talentontwikkeling >

Leercultuur voor jonge creatievelingen

Een klant die pretparken ontwerpt. Kan het nog leuker? De mensen die er werken zijn razend creatief en hoef je niet te motiveren. Maar hoe geef je dan goed leiding? Hoe zorg je dat zij zich blijven ontwikkelen? Welke vorm van leiderschap past hierbij? Welke gesprekken voor je dan praktisch. Geen beoordelingsgesprekken, daar was iedereen het over eens. Maar wat dan wel? Voor deze organisatie draait performance management om leren en ontwikkelen. We trainden het MT in waarderende gespreksvoering. En we hebben het MT begeleid om tot een cultuur te komen waarin feedback vragen normaal is. Het resultaat: een sterkere leercultuur voor dit prachtige bedrijf.

Lees meer over Performance management >

 

 

 

 

HR Value Scan

Een internationale onderwijs- en onderzoeksinstelling die bij de top 20 wil horen! Onze interim-opdracht luidde: help ons deze ambitie te verwezenlijken door HR ‘op een hoger plan te brengen’. Maar wat betekent dat precies? Met onze HR Value Scan brachten we in korte tijd in beeld wat er op de organisatie afkomt en wat er in de organisatie gevraagd wordt van HR. Wat er niet zo goed gaat én waar de kansen liggen. Zo konden we de interim-opdracht vertalen naar een helder HR-plan voor de komende 12 maanden. Met heldere prioriteiten en afspraken over nieuw samenwerkingsgedrag dat nodig is om het verschil te gaan maken. Dit was het begin van meer zichtbaarheid van HR in de organisatie en een betere samenwerking met lijnmanagers.

Lees meer over de HR Value Scan >

 

Digitale HR-roadmap

Een instelling met grote ambities. Dat vraagt het nodige van HR! Minder papierwerk en efficiëntere processen. Meer sturing. Beter advies. Dat geldt zeker voor werving en selectie. Vanwege het groeiend aantal vacatures staat daar veel druk op. Het antwoord: HR-digitalisering. Maar hoe? Met onze digitale HR-roadmap gaven we richting en sturing aan het digitaliseringsproces. Van het bestaande HR-systeem naar de cloud brengen tot de implementatie van een wervings- en selectietool. Digitalisering gaat altijd door. Er is nu veel meer helderheid in de taakverdeling tussen HR en lijnmanagers. Én je laat (toekomstige) medewerkers zien dat je ze serieus neemt. Want met HR-digitalisering wordt alles makkelijker én leuker. Waardoor mensen zich nog sterker met je organisatie verbinden.

Lees ook ons blog over HR-digitalisering >

‘Met behulp van de HR Value Scan hebben we onszelf als HR-team weer helemaal op scherp gezet. Doelen helder, weg er naartoe helder, verantwoordelijkheden helder!’

— Juliette Olman, Manager HR&D / Consolid

Onze klanten

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

11 + 15 =