Vertrouwens
persoon

Ongewenste omgansgvormen komen voor in bijna iedere organisatie. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat jouw organisatie maatregelen treft om dit soort situaties te voorkomen.

Vertrouwenspersonen in je organisatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving: de vertrouwenspersoon ondersteunt medewekers die ongewenste omgangsvormen willen aankaarten. Dit gebeurt volledig vertrouwelijk.

Naast de vertrouwenspersoon voor ongewenste omgansgvormen is er ook een vertrouwenspersoon die integriteitskwesties behandelt. De rollen worden in de praktijk vaak gecombineerd.

De belangrijkste taken als vertrouwenpersoon

1. Ondersteuning

Het opvangen van de medewerkers die een melding maken, hen begeleiden, meedenken en informeren over (in)formele oplossingen, zo nodig doorverwijzen en nazorg bieden.

p

2. Voorlichting

Het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

w

3. Advisering

Het adviseren over trends in meldingen en over knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen.

Integriteit

Bij integriteitkwesties gaat het om wat anders dan bij ongewenst gedrag. Bij Integriteitskwesties gaat het over gedrag dat in strijd is met ethische waarden, normen en/of professionele standaarden. Denk aan diefstal, fraude, maar ook aan bewust schade toebrengen aan milieu en gezondheid. 

Organisaties met meer dan 50 medewerkers zijn verplicht een meldregeling integriteit te hebben. In de regeling staat hoe je kunt melden en wat er met je melding gebeurt.

Elly Oude Elferink

 • Volledig geregistreerd vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit.
 • Volledig onafhankelijk
 • Geheimhoudingsplicht
 • Prettige en stevige gesprekspartner.
 • Jarenlange ervaring in personeel en organisatie.

Gesprekken zijn vertrouwelijk en je bepaalt zélf wat je doet na het gesprek.

Prijzen

Basisabonnement inclusief:

 • Toegang voor medewerkers tot vertrouwenspersoon
 • Kennismakingsgesprek met MT
 • Voorlichtingsbijeenkomst met medewerkers
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Jaarverslag

Abonnement kost €695,= per jaar. Gesprekken €120,= per uur. Prijzen zijn excl. btw en reiskosten.

Additionele diensten

 • Adviesgesprek met MT
 • Advies gedragscode
 • Advies meldcode ongewenst gedrag
 • Advies interne klachtenprocedure
 • Advies meldcode integriteitsschendingen

Prijzen voor additionele diensten zijn op aanvraag.

Persoonlijke afspraak

Het kan een grote hulp zijn voor een werknemer die ergens mee zit, dat hij of zij terecht kan bij iemand die kan luisteren, adviseren en informeren. Laagdrempelig en geheel vertrouwelijk. En die als de medewerker dat wil ook kan helpen bij het vinden en bereiken van een oplossing.

Ik ontvang je graag in mijn mooie praktijkruimte. Als je dit prettig vindt, spreken we elkaar wandelend.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

3 + 9 =