Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.hrversterkers.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

HR Versterkers (HRV) kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van HRV verstrekt. HRV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • je naam
  • je bedrijfsnaam
  • je e-mailadres

Waarom HR Versterkers gegevens nodig heeft

HRV verwerkt je persoonsgegevens om via e-mail contact met je op te nemen.

Hoe lang HR Versterkers gegevens bewaart

HRV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet bewaard als er geen vervolgcontact met u tot stand komt.

Delen met anderen

HRV verstrekt je persoonsgegevens alléén om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@hrversterkers.nl. HRV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, je verzoek verwerken.

Gegevens beveiligen

HRV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij vragen kun je contact opnemen met welkom@hrversterkers.nl.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

3 + 8 =