wij zijn hr versterkers

performance
management

Met een positieve performance management aanpak voer je gerichte gesprekken over het actief ontwikkelen van ieders talent passend bij de doelen en waarden van de organisatie.

Dat kan namelijk: talentgesprekken die leiden tot energie! Klinkt voor de hand liggend, maar veel organisaties zijn nog zoekende. Wij helpen je er graag bij. Lees dan ook meteen hoe we dat bij anderen deden.

het resultaat

Het resultaat is professionele groei van mensen passend bij de doelen en waarden van de organisatie.

Het klassieke performance management, een strakke jaarlijkse gesprekkencyclus, voldoet niet meer voor wendbare organisaties. We helpen je de omslag te maken naar een ‘agile’ en creatieve vorm van performance management. Hierbij staat de bijdrage en ontwikkeling van medewerkers centraal, van ontwerp t/m implementatie. Inclusief OR-traject. En aansluitend de modernisering van je beloningssystematiek.

Q

Klassiek werkt niet meer

Het klassieke performance management, een strakke jaarlijkse gesprekkencyclus, voldoet niet meer voor wendbare organisaties. Wij helpen je de omslag te maken: niet beoordelen, maar reflecteren. Wat ging goed, wat kan beter, wat is de volgende stap? Hierbij staat de bijdrage en ontwikkeling van medewerkers centraal. Inclusief OR-traject en moderne beloningssystematiek.

Nieuwe stijl

Je ontwikkelt een cultuur die mensen motiveert optimaal bij te dragen aan het succes van de organisatie. Het geheim: baseer performance management op de uitgangspunten van:

 • autonomie (keuzevrijheid)
 • competentie (zien wat er goed gaat en focus op  ontwikkeling)
 • verbondenheid (ruimte voor individuele verschillen).
Z

Benodigde HR-expertise

Wij hebben de expertise en ervaring om elke performance management aanpak professioneel in te vullen.

 • Grondige kennis van motivatie en demotivatie in organisaties
 • Kennis van motiverende gesprekstechnieken
 • Training- en coachingsvaardigheden
 • Agile-achtig kunnen werken

Onze aanpak van Performance management

 • Analyseren kosten en opbrengsten huidige systeem performance management. In overleg met MT, leidinggevenden, medewerkers en OR
 • Vaststellen gedeelde uitgangspunten, ambitie en wensen voor een nieuwe werkwijze
 • Ontwerpen aanpak en testen aanpak in pilot
 • Optioneel: trainen van leidinggeven in motiverende talentgesprekken
 • Begeleiden hele traject van ontwerp t/m implementatie, inclusief OR-traject
 • Vastleggen procedures en kwaliteitssystemen. Moderniseren beloningssystematiek
 • Continue communicatie naar de organisatie
 • Regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen of bijsturen

Zo bouw je aan een vitale organisatie.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

2 + 13 =