wij zijn hr versterkers

performance
management

Met een positieve performance management aanpak voer je gerichte gesprekken over het actief ontwikkelen van ieders talent passend bij de doelen en waarden van de organisatie.

Dat kan namelijk: talentgesprekken die leiden tot energie! Klinkt voor de hand liggend, maar veel organisaties zijn nog zoekende. Wij helpen je er graag bij. Lees dan ook meteen hoe we dat bij anderen deden.

het resultaat

Het resultaat is professionele groei van mensen passend bij de doelen en waarden van de organisatie.

Het klassieke performance management, een strakke jaarlijkse gesprekkencyclus, voldoet niet meer voor wendbare organisaties. We helpen je de omslag te maken naar een ‘agile’ en creatieve vorm van performance management. Hierbij staat de bijdrage en ontwikkeling van medewerkers centraal, van ontwerp t/m implementatie. Inclusief OR-traject. En aansluitend de modernisering van je beloningssystematiek.

Q

Klassiek werkt niet meer

Het klassieke performance management, een strakke jaarlijkse gesprekkencyclus, voldoet niet meer voor wendbare organisaties. Je begon dan met individuele resultaatsafspraken voor een jaar. Aan het eind volgde de beoordeling aan de hand van behaalde resultaten. Maar terugkijken naar de resultaten over een heel jaar? Daar leert een mens niet veel van en helpt je niet in je dagelijkse werk.

Wij helpen je de omslag te maken naar een ‘agile’ en creatieve vorm van performance management. Dat is niet beoordelen, maar reflecteren. Wat ging er goed, wat kan er beter, wat wordt de volgende stap. Hierbij staat de bijdrage en ontwikkeling van medewerkers centraal, van ontwerp t/m implementatie. Inclusief OR-traject. En aansluitend de modernisering van je beloningssystematiek.

Nieuwe stijl

Je ontwikkelt een cultuur die mensen in staat stelt en motiveert om optimaal bij te dragen aan het succes van de organisatie. Je ontwikkelt praktisch en laagdrempelig de talenten van jezelf en anderen. Het geheim: baseer performance management op de uitgangspunten van:

 • autonomie (keuzevrijheid)
 • competentie (zien wat er goed gaat en focus op  ontwikkeling)
 • verbondenheid (ruimte voor individuele verschillen).

Dit doe je op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten over motivatie, leren en ontwikkelen én op een manier die aansluit op de wensen en behoeften van de mensen in je organisatie. Dit hebben we eerder gedaan en het werkt goed.

Z

Benodigde HR-expertise

Wij hebben de expertise en ervaring om elke performance management aanpak professioneel in te vullen.

 • Grondige kennis van motivatie en demotivatie in organisaties
 • Kennis van motiverende gesprekstechnieken
 • Training- en coachingsvaardigheden
 • Agile-achtig kunnen werken

En natuurlijk een frisse blik, gezond verstand, begrijpen waar de organisatie naar toe wil en de ervaring van medewerkers serieus nemen. Geen enkele HR-professional kan zonder!

Agile

Betrek de gebruikers, leidinggevenden en teamleden, actief bij de ontwikkeling van een nieuwe performance management aanpak. Zodat het voor hén werkt. En test nieuwe ideeën uit in pilots die aansluiten bij de wereld van de teamleden en leidinggevenden. Zo leer je snel en gezamenlijk of wat zo’n goed idee leek, ook een goed idee is. Behoed je jezelf voor missers. En leer van begin af aan, met elkaar, wat goed werkt en wat niet. Dat is de kern van agile werken.

Motiverende gespreksvoering
Deze vaardigheid is heel goed aan te leren met  kennis en oefening. Met een of twee van onze korte workshops kun je er prima mee uit de voeten.

Onze aanpak van Performance management

 • Analyseren kosten en opbrengsten huidige systeem performance management. In overleg met MT, leidinggevenden, medewerkers en OR
 • Vaststellen gedeelde uitgangspunten, ambitie en wensen voor een nieuwe werkwijze
 • Ontwerpen aanpak en testen aanpak in pilot
 • Optioneel: trainen van leidinggeven in motiverende talentgesprekken
 • Begeleiden hele traject van ontwerp t/m implementatie, inclusief OR-traject
 • Vastleggen procedures en kwaliteitssystemen. Moderniseren beloningssystematiek
 • Continue communicatie naar de organisatie
 • Regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen of bijsturen

hr versterken

Om je organisatie wendbaar en innovatief te maken, heb je sterk HR nodig. Sterk HR betekent verbinding en samenhang van alles wat met mens en organisatie te maken heeft. Van een heldere strategie tot krachtig samenwerkingsgedrag op de uitvoering.

Wij helpen daarbij. Wij zijn HR Versterkers.

wat maakt ons anders?

 1. Hoe wij HR strategisch inrichten: vanuit de brede context van de organisatie en gericht op de échte HR-prioriteiten.
 2. Hoe wij de HR-strategie uitvoeren: met focus op samenwerkingsgedrag om de HR-strategie écht van papier in de praktijk te brengen.
 3. Hoe wij HR-inhoud en HR-werkprocessen vernieuwen: altijd duurzaam om de strategische organisatieambities écht te realiseren.
 4. Hoe wij te werk gaan: vanuit een diepgaande HR-ervaring en kennis van wat er écht in organisaties speelt.
 5. Hoe wij zijn: twee doorgewinterde HR-professionals die met lichtheid en humor, maar wel doortastend de échte vragen stellen.

HR is alles wat met de organisatie en de mensen in de organisatie te maken heeft. En dus niet (alleen) "wat de HR-afdeling doet". Dat is de context van waaruit wij denken en werken.

VERSTERK OOK JE HR.
BEGIN HIER!

Waar loop je tegenaan? Wat gaat goed, wat kan beter?
Wij kijken wat het beste past bij jouw situatie en daar beginnen we dan mee. Niet meteen hele trajecten, maar korte, snelle stappen en meteen resultaat.

Wat wil je van ons weten?

15 + 10 =