wij zijn hr versterkers

Vitale
organisatie

Een te hoog ziekteverzuim. Personeelsverloop. Werkstress. Heeft je organisatie daar mee te maken? Dit zijn hardnekkige problemen en je wilt er graag mee aan de slag. Wij helpen je de kern van het probleem aan te pakken en te bouwen aan een vitale organisatie. Met HR als motor.

wat maakt een organisatie vitaal?

In een vitale organisatie staat het welbevinden van mensen centraal. Bevlogen leiders spelen daarbij een belangrijke positieve rol. Daarnaast hebben tal van HR-processen effect op stress en vitaliteit in de organisatie. Zoals talentontwikkeling, performance management en loopbaanbeleid. Maar ook onderwerpen als beloning en arbeidsvoorwaarden. Door deze motiverend in te richten leveren ze een krachtige bijdrage aan organisatievitaliteit. Belangrijke uitgangspunten zijn autonomie, competentie en verbondenheid. Vitale organisaties zijn succesvoller en presteren beter.

Job Demands - Resources model voor vitale organisaties

Bron: Schaufeli en Bakker 

Achterhaal de oorzaken van stress en verzuim met het Job Demands – Resources model.

In veel branches zien we nu personeelstekorten. Om die voor te zijn, is het belangrijk om de huidige medewerkers enthousiast, betrokken en bevlogen te houden. Met onze systemische analyse krijg je snel en nauwkeurig inzicht in wat hen stress geeft en waar ze energie van krijgen. Hiervoor maken wij gebruik van het Job Demands – Resources model.

Het JDR-model is een wetenschappelijk bewezen model. Het laat zien dat als je alleen inzet op begeleiding van ziekteverzuim of voorkoming van personeelsverloop, je het risico loopt dat je aan symptoombestrijding doet. Je moet dus verder kijken. Wij doorlopen samen met het MT of teams het complete traject van analyse, oplossingen en daadwerkelijk verbeteren in de praktijk. Zo versterk je de vitaliteit van je organisatie.

Als je meer wilt weten over de oorzaken van verzuim en verloop, meld je dan aan voor onze masterclass

masterclass vitale organisatie

In onze masterclass gaan we in op het belang van bevlogen medewerkers voor je organisatie en de instrumenten die je hebt om organisatievitaliteit te vergroten. Praktisch en leerzaam.
Duurt 1 uur en een kwartier. Deelname is gratis. Check de data.

"Elly & Marike zijn duidelijk toppers in het HR-vak met een vernieuwende en positieve kijk op HR. De masterclass laat zien dat zij een tool in handen hebben waarmee concreet stappen gezet kunnen worden voor meer organisatievitaliteit."

Elly

Loopbaancoach / Stress & Burn-out coaching

A

De meerwaarde van vitale organisaties

Wij geloven in preventief investeren in  mens, management en organisatie. De meerwaarde van vitaliteit is groot:

 • lager ziekteverzuim
 • lager personeelsverloop
 • betere prestaties
 • tevredener klanten
 • aantrekkelijke werkgever

HR als motor van vitale organisaties

Wij zien het HR-team als een belangrijke motor voor een vitale organisatie. Wij helpen het HR-team groeien naar een afdeling die resultaatgericht vorm geeft aan motiverend HR-beleid. Het eigentijds inrichten van HR-processen draagt direct bij aan minder stressoren en boort energiebronnen in de organisatie direct aan. 

Organisatievitaliteit verbeteren

Performance management en talentontwikkeling hebben effect op stress en vitaliteit in de organisatie. Wij helpen je HR- processen motiverend in te richten zodat ze positief bijdragen aan de organisatievitaliteit.

&

Motiverend HR-beleid

HR Versterkers is gespecialiseerd in motiverend HR-beleid en versterking van HR-teams. Daarmee dragen we bij aan vitale organisaties waar mensen graag willen werken. Wij ontwikkelen HR-oplossingen vanuit de positieve psychologie en het systeemdenken. Dit combineren we met jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke HR-managers in complexe organisaties.

U

Bevlogenheid

Met onze HR-analytics maken we helder wat de echte oorzaken zijn van verzuim en verloop in je organisatie  en hoe je met een gerichte aanpak structureel kunt werken aan meer bevlogenheid in jouw organisatie.

r

Hotcurrydag

Heb je al een sterk en vitaal HR-beleid, maar is de spirit er wat uit? Dan kun je bij ons een hotcurrydag boeken! In één dag pakken we samen de grootste HR-prioriteiten op. Het doel: doorbraken realiseren, obstakels opruimen. De volgende dag kun je al gericht verder met de uitkomsten en nieuwe inzichten. Een pittige dag, die naar méér smaakt.
HR Versterkers brochure Werken aan een vitale organisatie. De structurele aanpak van ziekteverzuim, werkstress en personeelsverloop.

Werken aan een vitale organisatie

De structurele aanpak van ziekteverzuim, werkstress en personeelsverloop.

Werk is belangrijk voor mensen.

Werk is een bron van voldoening en van trots. Op je werk maak je als persoon nieuwe dingen mee, je blijft er leren en jezelf ontwikkelen. Een vitale organisatie is een organisatie waar mensen:

 • Energiek zijn
 • Enthousiast zijn over hun baan
 • Opgaan in hun werk

De organisatie voert bewust beleid om dit voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat vitaliteit en welbevinden van mensen meeweegt in besluitvorming.

Als het goed is!

De praktijk: stressoren en energiebronnen

De praktijk is vaak anders. Werk kent nu eenmaal bronnen van stress en energie, de stressoren en energiebronnen. Stressklachten zorgen jaarlijks voor veel gevallen van ziekteverzuim. Werkstress kan er toe leiden dat mensen niet langer voor een organisatie willen werken en vertrekken. Maar verzuim en verloop zijn symptomen van dieperliggende stressoren. Door dieper te achterhalen waar de échte stressoren zitten in een organisatie, voorkom je dat je blijft hangen in symptoombestrijding.

‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ Factoren die de organisatievitaliteit belemmeren

 • Langdurige overbelasting*
 • “Bij welke reorganisatie werk jij?”
 • Relatie met leidinggevende
 • Rolonduidelijkheid en rolconflict
 • Sluipende loopbaanstagnatie door langdurig hetzelfde werk doen

* Dan denken we vaak aan te veel werk. Maar denk ook aan emotionele overbelasting, vooral in dienstverlenende beroepen, zoals in het onderwijs en de zorg. Kenmerkend voor dienstverlenende beroepen is de emotionele belasting die voortvloeit uit contact met cliënten, burgers, patiënten en leerlingen. Werknemers mogen dan alleen de vereiste emoties uiten die bij de situatie passen of emoties fingeren, zoals vriendelijkheid. En ongepaste emoties moeten ze dan maskeren, verbergen of onderdrukken.

Organisatievitaliteit verbeteren

Wil je vitaliteit in je organisatie versterken, dan is de eerste stap het analyseren van de onderliggende oorzaken van stress en energie. Dat doen we met onze HR Analytics Software. Dan heb je de basis om een echt resultaatgericht vitaliteitsbeleid te voeren. Dit betekent dat de leiding de bronnen van stress in het werk onderkent en deze hanteerbaar maakt. En begrijpt wat de mensen in de organisatie drijft en motiveert en daarop aansluit.

De onderliggende pijlers van HR

Wij gaan er in onze consultancy altijd van uit dat er in iedere organisatie weldenkende, volwassen mensen werken. Wij hanteren als de onderliggende pijlers van het HR-beleid:

 • autonomie
 • competentie
 • verbondenheid
 • betekenis

Deze pijlers maken dat mensen kunnen floreren in organisaties. Gelukkig is er in de afgelopen 10 tot 20 jaar enorm veel bekend geworden over wat mensen motiveert en demotiveert. Die kennis passen we praktisch toe in onze HR-consultancy en HR-diensten zoals talentontwikkeling en performance management. Zo willen wij bijdragen aan succesvolle organisaties waarin het prettig en goed werken is. Benieuwd naar wat dat concreet in jouw organisatie betekent? Neem contact met ons op.

Werkstress, ziekteverzuim en personeelsverloop.
Oorzaken en oplossingen

Werkstress. Bijna iedereen heeft het zelf wel eens ervaren of in de werkomgeving meegemaakt. In 2019 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-out achtige klachten volgens TNO-onderzoek. Dat het niet goed voor je is en ook niet voor de organisatie is wel duidelijk. Toch blijft dit hardnekkige verschijnsel nog steeds onnodig ‘slachtoffers’ eisen. Want we kunnen werkstress goed bestrijden. En daarmee ook het ziekteverzuim en personeelsverloop terugdringen dat ermee samenhangt. Wat zijn de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen?

De oorzaken van werkstress

Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van werkstress*. De belangrijkste uitkomsten zijn een gebrek aan autonomie in het werk, hoge taakeisen door de hoeveelheid werk, de emotionele belasting (‘ik moet altijd maar klantvriendelijk zijn’) of de mentale belasting (continu scherp zijn, complexe problemen oplossen). En laten we organisatieveranderingen niet vergeten. 47% van de werknemers ervaart deze zelden of nooit als verbetering (Schaufeli, 2015). Wat hierbij belangrijk is dat werkstress altijd individueel is, want waar de een stress van krijgt, kan voor de ander juist als een uitdagende energiebron werken.

 

* Bron: TNO

** Bron: Commissie werken in de zorg, 2020

De gevolgen van werkstress

Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers. Bijna de helft van het aantal verzuimdagen in Nederland is aan werk gerelateerd. En de helft daarvan is het gevolg van psychosociale werkbelasting. Werkstress dus. Ook de kosten voor werkgevers zijn aanzienlijk, aldus TNO*. In 2018 kostte werkstress € 3,1 miljard. En het personeelsverloop dat het gevolg ervan is, heeft ook een grote impact op werknemers en werkgevers. In de zorg bijvoorbeeld vertrekt ongeveer de helft van de starters binnen 2 jaar**. Welke extra kosten voor werving en inwerken dit met zich meebrengt laat zich raden. Net als het effect op de zorgmedewerkers die (nog) wel blijven.

Hoe pak je werkstress aan?

Alle reden dus om werkstress aan te pakken. Organisatievitaliteit en persoonlijke vitaliteit spelen hierin een centrale rol. Met onze HR Analytics Software analyseren we niet alleen de oorzaken van werkstress, maar ook de zaken in het werk die juist energie opleveren. Oorzaken en oplossingen komen in de analyse dus tegelijkertijd aan bod.

Op basis van de uitkomsten stellen we een plan van aanpak op en ondersteunen we organisaties bij de implementatie. Met deze doelgerichte aanpak verminder je werkstress op individueel niveau en verlaag je het ziekteverzuim en personeelsverloop op een duurzame wijze in je organisatie.

Marike Balster

HR Versterker

+31 6 10 56 35 39

Elly Oude Elferink

HR Versterker

+31 6 50 80 14 73