HR-CASE BEOORDELINGSGESPREK

hr-CASE FALCON ENGINEERS

Het beoordelingsgesprek ingeruild voor een open dialoog

‘De nieuwe gesprekswijze levert vooral energie op en daar gaat het om’

Beoordelingsgesprek nieuwe stijl Falcon Engineers

Falcon Engineers is een modern ingenieursbureau dat technische tekeningen maakt voor installaties, machineonderdelen en constructies. Het is een platte, kennisintensieve organisatie, waar vooral mbo- en hbo-opgeleide werktuigbouwkundigen werken.

Situatie

Het bedrijf kan alleen succesvol zijn als de mensen goed functioneren en zich blijven ontwikkelen. En er blijven werken, want nieuw, kwalitatief personeel aantrekken is buitengewoon lastig.

De directeur voerde jaarlijks een beoordelingsgesprek met iedere medewerker. In de voorbereiding daarvan besprak hij het functioneren van de medewerkers met zijn team- of projectleiders. De beoordelingsgesprekken zelf waren “eenrichtingsverkeer”, leverden weinig op, en leidden er zelden toe dat mensen bespraken wat er werkelijk speelde. Opleiding en ontwikkeling was (en is) cruciaal vanwege de innovatie in de markt, maar beide kwamen niet in de gesprekken aan bod. Kortom, het bedrijf was op zoek “naar iets anders”.

Beoordelingsgesprek nieuwe stijl Falcon Engineers

Klantvraag

Ontwerp met ons een manier van gesprekken voeren die past bij onze organisatie en die ons functioneren en onze ontwikkeling versterkt.

Onze aanpak

De focus hebben we gelegd op betere werk-& ontwikkelingsgesprekken. Hiervoor hebben we een aanpak gevolgd in 7 stappen:

 

 1. Analyse huidige situatie beoordelingsgesprek:
  • Vaststellen van de organisatieprioriteiten en -wensen
  • Inventariseren ervaringen en wensen medewerkers
 2. Vaststellen projectstructuur voor heldere besluitvorming en communicatie
 3. Vaststellen uitgangspunten nieuwe werkwijze en belangrijkste eisen nieuwe gesprekswijze
 4. Uitwerken concreet model van gespreksvoering en uittesten in een eerste pilot
 5. Evalueren pilot, aanpassen model gespreksvoering
  • Evaluatie met leidinggevende en medewerkers. Wat werkte goed, wat werkte niet, wat is nog blijven liggen, wat kan er beter?
  • Materialen (o.a. de gesprekswijzer) voor de gespreksvoering aanpassen
  • Deelnemers aan tweede pilot informeren.
 6. Tweede pilot uitvoeren en evalueren
  • Zelfde evaluatie als bij 1e pilot
  • Materialen aanpassen, finetunen
 7. Opleveren nieuwe model
  • Formulieren en procesbeschrijving definitief maken
  • Overdracht van alle materialen, waaronder de gesprekswijzer

Resultaat

Gesprekken volgen nu een heel andere opbouw:

 1. De medewerker reflecteert op de eigen bijdrage aan belangrijke organisatieprioriteiten.
 2. De loopbaan en professionele ontwikkeling komen daarmee vanzelfsprekend ter sprake.
 3. Beide gesprekspartners bereiden zich voor op een regelmatig gesprek.
 4. De medewerker brengt ieder onderwerp naar voren wat hij wil.

De nieuwe gesprekswijze levert vooral energie op en daar gaat het om. “We hebben nu veel meer gedachtenuitwisseling” en “De gesprekken gaan nu echt ergens over” zijn twee quotes uit de evaluatie. Ook blijkt dat de gesprekken de onderlinge communicatie en professionele ontwikkeling versterken. En dat leidt weer tot meer innovatiekracht van de hele organisatie. De concrete “gesprekswijzer” voor leidinggevenden en medewerkers ondersteunt de nieuwe werkwijze.

Falcon Engineers was op zoek “naar iets anders” en dat hebben ze met onze aanpak en alternatief voor het beoordelingsgesprek zeker gekregen. In de woorden van Jan de Vries, directeur bij Falcon Engineers: “Ik ben 100% tevreden”.

Toekomst

We hebben afgesproken dat het team regelmatig evalueert of de gespreksonderwerpen nog kloppen en ze aanpast indien nodig. Daarover blijven we met elkaar in gesprek. We verwachten wel dat de gesprekken volgens de gesprekswijzer blijven plaatsvinden. Dat is de basis voor de nieuwe werkmethode.

Beoordelingsgesprek nieuwe stijl Falcon Engineers

‘Ik ben 100% tevreden.’

- Jan de Vries, directeur bij Falcon Engineers

HR CASE IR. LELY LYCEUM

Falcon Engineers is een modern ingenieursbureau met ruim 25 jaar ervaring, met diverse disciplines, waaronder ontwerpen in 2D én 3D, sterkteberekeningen en productietekeningen. Falcon Engineers heeft een ‘no-nonsense mentaliteit’ in een platte organisatie: een bedrijf waar u als klant geen nummer bent, maar een naam heeft: wij kennen u. En vooral geen ‘9-tot-5-houding’: u kunt ons buiten reguliere uren (bijna) altijd bereiken. Falcon Engineers heeft de thuisbasis in Hoorn, maar de opdrachtgevers zitten overal.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

9 + 2 =