Help, ik heb een HR-strategie!

door | 3 feb 2020 | HR Strategie

Je bent met veel enthousiasme begonnen in je nieuwe job als baas van HR. Je vindt het belangrijk om een nieuwe HR-strategie neer te zetten. Een die voortvloeit uit de organisatiedoelstellingen. Je hebt daarvoor gesproken met het gehele MT en je bent ook dieper de organisatie in gegaan. Je hebt gesproken met mensen op de werkvloer en zo heb je goed zicht gekregen op wat er speelt in de organisatie. Je kent de OR. Je hebt ook je HR-team beter leren kennen, betrokken mensen die zeer worden gewaardeerd in de organisatie.

Misschien heb je nog veel meer gedaan, het resultaat is in ieder geval: een HR-strategie! Afgestemd met iedereen en het MT is het er ook mee eens.

Nu zijn er niet zoveel lijnmanagers die echt heel enthousiast zijn over een HR-strategie. Ze zijn vooral in blijde afwachting van wat HR gaat doen en wat het hun oplevert. Dus de vraag is: hoe kom je van strategie naar executie? Een HR-strategie is belangrijk, maar het brengt je team niet gelijk in beweging. Want waar begin je? Wat heeft nu écht prioriteit? En hoe zorg je ervoor dat er zichtbaar – en blijvend – resultaat wordt behaald?

HR-prioriteiten worden nogal eens bepaald op basis van wat HR denkt dat goed is. Dat is ook belangrijk. Maar waarom niet beginnen met de urgentie zoals die door lijnmanagers en medewerkers wordt gevoeld? Wat komt er op hen af? Wat zijn hun afdelingsprioriteiten? Nieuwe wetgeving, krappe arbeidsmarkt, een nieuwe concurrentiepositie, een andere politieke wind, internationale concurrente, verouderde technologie, van een familiecultuur naar een marktcultuur, een team bouwen. Noem maar op.

Op basis hiervan ga je de HR-prioriteiten te bepalen: de 3 tot 5 projecten of onderwerpen waar HR – binnen de HR-strategie – zich het komende jaar écht op gaat richten. HR-projecten die lijnmanagers gaan helpen hún doelen te behalen en die helder en haalbaar zijn. Want niets ergers dan doelen stellen waarvan het team denkt ‘dat gaan we toch niet halen’. Bedenk waar je morgen al mee gaat beginnen. Dan komt het team in beweging en is het gelijk zichtbaar in de organisatie dat HR stappen maakt.  

Wil je je HR-strategie daadkrachtig tot uitvoering brengen? Wij kunnen je helpen! Met onze HR Value Scan komen we snel van woorden naar daden. Daar wordt iedereen blij van. 

Meer weten? Mail marike@mformotion.com. Een afspraak is snel gemaakt.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

9 + 3 =