HR-management

case leyden academy

Naar een eigentijds HR-beleid

Leyden Academy klantcase eigentijds HR

Leyden Academy on Vitality and Aging is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek verricht naar uitlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. Hun missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Door de groei van de organisatie ontstond de vraag naar een compleet en eigentijds HR-beleid.

Situatie

Als kennisinstituut verricht Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen op het terrein van vitaliteit en veroudering. Vraagstukken worden benaderd vanuit drie speerpunten, te weten Vitaal, Betekenisvol en Verbonden. De mensen die bij Leyden Academy werken, zijn inhoudelijk zeer betrokken. Er is aandacht voor elkaar. Door de sterke groei van de organisatie in het afgelopen jaar (nu ca. 35 medewerkers), sluiten de HR-basisvoorzieningen niet meer voldoende aan. Er is behoefte aan een modern en duurzaam HR-beleid, passend bij de missie en basiswaarden van de organisatie. HR-beleid dat voldoende ruimte geeft aan de eigenheid van alle medewerkers.

Klantvraag

“Breng voor ons in kaart wat er nodig is om van ons huidige HR-beleid te komen tot een compleet en eigentijds HR-beleid met een advies hoe dit aan te pakken..”

Onze aanpak

Samen met de klant hebben we de stappen bepaald. Met onze strategische HR-analyse brachten we eerst de organisatiecontext in kaart. Daarna analyseerden we de huidige HR-processen en – procedures. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak waren de interviews en workshops met medewerkers. Daarmee kregen we goed zicht op de beleving en wensen die er in de organisatie zijn ten aanzien van HR. Ten slotte hebben we in een werksessie met het MT de teamambitie op HR bepaald en zijn we gekomen tot een aantal ontwerpprincipes.

Resultaat

Er ligt nu een praktisch HR-plan met duidelijke prioriteiten, een mooi richtsnoer om te komen tot eigentijds HR-beleid en bijbehorende processen.

Is Leyden Academy nu klaar?

Nog niet! Met de komst van de nieuwe manager Bedrijfsvoering zal het komende jaar verder vorm worden gegeven aan het HR-plan.

Leyden Academy HR Versterken

De missie van Leyden Academy is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen door kansen te scheppen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap.

We willen mensen in staat stellen om gezond en vitaal oud te worden en hun leven te leiden zoals zij dit zelf graag willen, ook als met het klimmen der jaren de kwetsbaarheid en afhankelijkheid toenemen. Dit vereist een inclusieve samenleving waarin alle generaties tot hun recht komen, die oudere mensen alle ruimte biedt om mee te doen en hun kennis en levenservaring op waarde schat.

Vanuit deze missie zetten we ons in voor de volgende drie speerpunten: vitaal, betekenisvol en verbonden.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

11 + 8 =