HR-management

case consolid

Binnen zes maanden de toegevoegde waarde van HR verhogen.

Consolid is een detacheerder en opleider in vervoer en veiligheid. Van oorsprong een familiebedrijf is het nu marktleider in zijn sector. Consolid bevindt zich in een bewegelijke markt en is als organisatie is de afgelopen jaren flink gegroeid, o.a. door overnames.

Situatie

De afgelopen jaren is door HR onder andere ingezet op ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling, wendbaarheid en cultuurontwikkeling. Daarmee heeft de HR-manager waardering geoogst in het MT.

Tegelijkertijd is er onvrede in de organisatie over HR. De HR-manager is hierover in gesprek met lijnmanagers en heeft oplossingen aangedragen. Echter (kleine) klachten over HR blijven terugkeren, wat een negatieve weerslag heeft op het team.

De HR-medewerkers worden binnen de organisatie gewaardeerd, echter de rol en betekenis van HR als geheel is niet duidelijk. Ook het HR-team zelf vindt dat ze meer als team zouden kunnen opereren.

Klantvraag

Hoe zorgen we ervoor dat we als HR-team een duidelijke en meer gewaardeerde bijdrage leveren aan het succes van de organisatie?

Onze aanpak

Met onze HR Value Scan kregen we snel inzicht in de urgentie van de vraag en welke stappen nodig zijn om de functie van HR te versterken. In interviews met lijnmanagers en HR-medewerkers kregen we snel helderheid in de belangrijke bedrijfsvraagstukken en de HR-vraagstukken van lijnmanagers.

Dit was de input voor een door ons gefaciliteerde werksessie. Daarin heeft het HR-team zelf een scherpe ambitie voor het HR-team neergezet, die richtinggevend is voor de komende 6-12 maanden.

Het team heeft eenduidige samenwerkingsafspraken gemaakt en heeft vier prioriteiten voor HR bepaald. Hiermee gaat het team de komende maanden het verschil maken en resultaat halen.

Resultaat

Er staat nu een HR-team dat werkt aan de hand van een aantal heldere teamprioriteiten. De teamleden werken veel meer zelfstandig samen met veel minder operationele aansturing door de leidinggevende. De teamleden gaan eerst bij elkaar te rade om de prioriteiten te bereiken. Steunen elkaar en vragen hulp aan elkaar. Voor de prioriteitsprojecten zijn er zijn projecteigenaren en supportteams. Er wordt gedeeld en gevierd. Er wordt regelmatig gecommuniceerd in de organisatie en er is veel vooruitgang geboekt in de samenwerking met lijnmanagers.

Is een team ooit klaar?

Nee! Een team blijft altijd in ontwikkeling. Zodat het zichzelf blijft versterken en resultaat haalt, ook als de spanning stijgt. Wij helpen daarbij. Met onze interactieve aanpak maken wij creativiteit en energie los. Met scherpe focus op samenwerking en vooruitgang. Dat is vaak leuk, soms spannend, maar brengt het team altijd verder.

‘Met behulp van de HR Value Scan hebben we onszelf als HR-team weer helemaal op scherp gezet. Doelen helder, weg er naartoe helder, verantwoordelijkheden helder!’

- Juliette Olman, Manager HR&D / Consolid

’Was een supernuttige dag waar wij als team goed mee verder kunnen!’

Lijnmanager: ‘Wil haar (de manager HR&D) een groot compliment maken. De daadkracht die zij toont door van buiten een onderzoek te laten doen naar waar Consolid HR&D naar toe moet in de toekomst, straalt wat mij betreft heel positief op haar af.’

‘Hartelijk dank Marike en Elly, jullie waren top!’

Buschauffeurs en vervoerbedrijven, beveiligers en evenementorganisatoren: sinds 1990 verbinden we bij Consolid vakmensen aan opdrachtgevers in vervoer en veiligheid.

Als marktleider zijn we intussen het grootste gespecialiseerde uitzend- en detacheringsbureau in deze sectoren. We koppelen bedrijven aan mensen die al jaren in het vak zitten, of leiden ze op om vervolgens direct aan de slag te gaan. Hun kennisniveau houden we natuurlijk op peil via onze eigen Consolid Academy.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

14 + 11 =