wij zijn hr versterkers

hr value
scan

Met de HR Value Scan brengen we in korte tijd de kracht van HR-management in beeld en tonen we de mogelijkheden om die kracht te vergroten.

Een heldere analyse van wat er op de organisatie afkomt en hoe HR kan helpen om de strategische doelen te realiseren.

het resultaat

Het resultaat is een glasheldere foto van de werkelijkheid van nu, gezien vanuit het perspectief van mens en organisatie. De HR Value Scan legt daarmee de basis voor de HR-prioriteiten om de ambitie van de organisatie waar te maken.

Analyse

Met de HR Value Scan analyseren we de huidige situatie. We doen een omgevingsanalyse, aangevuld met documentonderzoek en gesprekken in de organisatie. De uitkomst is een helder beeld van de werkelijkheid van nu, inclusief de hoofdpijndossiers. Het maakt duidelijk wat de HR-opdracht is voor de komende 6-12 maanden en welk samenwerkingsgedrag nodig is om tot duurzaam resultaat te komen.

Schets van succes

Als je niet weet waar je naar toe gaat, weet je ook niet wanneer je er bent. Daarom is een Schets van Succes onmisbaar! Wij helpen daarbij, zodat heel helder wordt waar de organisatie met HR over 6 – 12 maanden wil staan. Deze ambitie is leidend voor de HR-koers die jullie gaan varen.

$

HR Roadmap

Samen stellen we een heldere HR Roadmap op die jullie brengt waar jullie willen zijn! Hierin leggen we ook goed vast op welke manier jullie daar gaan komen, hoe jullie gaan samenwerken en de vinger aan de pols houden. De weg naar succes is geen rechte lijn. Met de HR Roadmap houd je de koers vast en leer je tussentijds bijstellen. Maar je blijft wel vooruitgaan.

Concreet voorstel

Vanuit onze analyse met de HR Value Scan doen we een helder en concreet voorstel voor onze begeleidingsaanpak. Onze interventie kan kort en krachtig zijn, maar kan ook een langere periode omvatten waarin we op wekelijkse of maandelijkse momenten teams helpen bij het implementeren van nieuw gedrag.

Succesfactor

Organisatieverandering is een complex proces! De HR Value Scan brengt helderheid. Het laat zien wat er nodig is om de functie van HR te versterken voor en tijdens het aankomende organisatieveranderingstraject. 

Sterk HR

Sterk HR betekent een duidelijke positie en rol, een heldere ambitie en aansluitende prioriteiten. HR opereert proactief in alle fasen van de organisatieverandering, geeft er vorm aan en groeit mee. Er is voldoende HR-kennis en executiekracht aanwezig. HR werkt crossteam samen door de organisatie. Iedereen ziet HR-management als iets van de hele organisatie.

hr versterken

Om je organisatie wendbaar en innovatief te maken, heb je sterk HR nodig. Sterk HR betekent verbinding en samenhang van alles wat met mens en organisatie te maken heeft. Van een heldere strategie tot krachtig samenwerkingsgedrag op de uitvoering.

Wij helpen daarbij. Wij zijn HR Versterkers.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

3 + 9 =