wij zijn hr versterkers

hr-team
versterken

Wij zien de HR-afdeling als een belangrijke motor om HR-management in de organisatie op een hoger plan te brengen. Daarom richten wij ons ook op het versterken van het HR-team.

hr-team versterken:
het resultaat

Het resultaat is een HR-team dat met een messcherpe focus op organisatieprioriteiten en ijzersterk samenwerkingsgedrag snel, zichtbaar en duurzaam de ambities van de organisatie helpt waarmaken en voorbeeldgedrag heeft op uitvoering en samenwerking.

1

Organisatieprioriteiten

Bedrijven willen een goede organisatie zijn voor de juiste mensen, goed resultaat halen en een aantrekkelijke werkgever zijn. Maar het is lastig om dit consistent, door de hele organisatie, te doen.

We zien ook: het HR-team werkt hard, maar vindt het soms moeilijk het verschil te maken op de echt belangrijke onderwerpen. Thema’s als performance management, talentontwikkeling,  vitaliteit en cultuurverandering komen onvoldoende uit de verf. Of sluiten gewoon niet aan op de organisatieprioriteiten. Soms is het ook niet helder wat HR nu wel of niet doet.

Het effect is dat HR vooral als een losstaande, operationele afdeling bekend staat. Waar je naartoe gaat als er problemen zijn. Of juist niet.

Motor HR-management

Wij zien de HR-afdeling als een belangrijke motor om HR-management in de organisatie op een hoger plan te brengen. Daarom richt onze aanpak zich op versterking van het HR-team en laten we het team groeien naar een sterk samenwerkend team dat middenin de organisatie staat. Daar levert HR een eigen, strategische bijdrage aan de gezamenlijke ambitie van de organisatie.

We zijn ervan overtuigd dat samenwerkingsgedrag de sleutel tot succes is. Wij helpen HR zich te ontwikkelen tot een hecht en krachtig team dat ook onder druk resultaten behaalt. In goede samenwerking met elkaar en cross-team in de organisatie. Waardoor ook leiders in de organisatie zich versterken in hun HR-rol.

Een sterk HR-team is een bron van kennis over het menselijk gedrag en organisatieontwikkeling. Daarmee draagt het op unieke wijze bij aan de ontwikkeling van de hele organisatie.

+

Kenmerken sterk HR-team

 • support elkaar
 • stelt tussentijds bij als omstandigheden wijzigen
 • werkt samen, met elkaar en in de organisatie
 • gaat voor haalbare doelen en blijft niet hangen in perfectie
 • gaat voor resultaat
 • is een bron van kennis over het menselijk gedrag en organisatieontwikkeling
 • blijft zich versterken
 • en heeft plezier met elkaar

Aanpak in drie fasen

1

1. HR Value Scan

Wij starten met de HR Value Scan. Met deze door onszelf ontwikkelde tool inventariseren we de huidige situatie in de organisatie en bepalen we waar het HR-team naar toe wil. Samen met het HR-team – en bij voorkeur gelijk al met een aantal lijnmanagers – bepalen we een nieuwe ambitie voor de komende 6-12 maanden.

De gebruikelijke weg is om vanuit ambitie rechtstreeks acties te gaan bepalen. In onze overtuiging is samenwerkingsgedrag de sleutel tot succes. Daarom maken we eerst samenwerkingsafspraken en bepalen we daarna de prioriteiten.

2. HR Roadmap

In de HR Roadmap leggen we vast hoe het HR-team de ambities gaat realiseren en met wie in de organisatie. Het team stelt de HR-prioriteitsprojecten vast en maakt afspraken over versterkte teamsamenwerking en uitbouw van bestendige teamrelaties.  Daarnaast richt het HR-team zich specifiek op de rol en positie in de organisatie en de samenwerking met andere afdelingen.

Het unieke van onze aanpak is dat we het team helpen gedrag te ontwikkelen dat van de HR Roadmap een succes maakt. We leren het team accountable te zijn, zodat iedereen blijft doen wat nodig is. Haalbaarheid gaat bij ons voor perfectie en daarmee komt het team meteen in beweging. Aan doelen koppelen we meteen acties. We leren het team tijdig hulp te vragen en te geven en tussentijds bij te stellen als de voortgang in het geding is. Daar hoort ook bij elkaar aanspreken, zonder veroordelen. En, heel belangrijk, resultaten met elkaar vieren!

+

3. HR Realisatie

In 6 – 12 maanden realiseert het HR-team de prioriteitsprojecten. Wij helpen het team haalbare projectplannen op te stellen en ondersteunen waar nodig bij de uitvoering. Daar hoort ook gedrag bij, een sterkere samenwerking met lijnmanagers in de organisatie en grotere zichtbaarheid door heldere en eenduidige communicatie.

Onze support wordt geleidelijk aan minder: van enkele bijeenkomsten per week tot een enkele bijeenkomst per maand. Onze ervaring leert dat na een maand of drie de voortgang soms stagneert. Terugval naar oud gedrag loert om de hoek. In deze situatie helpt onze zogenaamde hotcurrydag waarin we het team weer op scherp zetten.

hr versterken

Om je organisatie wendbaar en innovatief te maken, heb je sterk HR nodig. Sterk HR betekent verbinding en samenhang van alles wat met mens en organisatie te maken heeft. Van een heldere strategie tot krachtig samenwerkingsgedrag op de uitvoering.

Wij helpen daarbij. Wij zijn HR Versterkers.

wat maakt ons anders?

 1. Hoe wij HR strategisch inrichten: vanuit de brede context van de organisatie en gericht op de échte HR-prioriteiten.
 2. Hoe wij de HR-strategie uitvoeren: met focus op samenwerkingsgedrag om de HR-strategie écht van papier in de praktijk te brengen.
 3. Hoe wij HR-inhoud en HR-werkprocessen vernieuwen: altijd duurzaam om de strategische organisatieambities écht te realiseren.
 4. Hoe wij te werk gaan: vanuit een diepgaande HR-ervaring en kennis van wat er écht in organisaties speelt.
 5. Hoe wij zijn: twee doorgewinterde HR-professionals die met lichtheid en humor, maar wel doortastend de échte vragen stellen.

HR is alles wat met de organisatie en de mensen in de organisatie te maken heeft. En dus niet (alleen) "wat de HR-afdeling doet". Dat is de context van waaruit wij denken en werken.

VERSTERK OOK JE HR.
BEGIN HIER!

Waar loop je tegenaan? Wat gaat goed, wat kan beter?
Wij kijken wat het beste past bij jouw situatie en daar beginnen we dan mee. Niet meteen hele trajecten, maar korte, snelle stappen en meteen resultaat.

Wat wil je van ons weten?

5 + 13 =