wij zijn hr versterkers

hr
consul­tancy

In een bewegelijke wereld veranderen HR-prioriteiten soms snel. Strategische HR-processen helpen dan niet meer om succesvol met de veranderingen om te gaan. Of er is geen aansluiting meer met de ambitie en waarden van de organisatie.

We helpen dan keuzes maken en geven vakinhoudelijk en veranderkundig advies. Het resultaat: aansprekende en creatieve HR-processen die bijdragen aan de strategische organisatiedoelen en versterkt samenwerkingsgedrag.

het resultaat

We treden op als inhoudsdeskundige en projectleider op HR-processen als performance management, waarderen en belonen, talentontwikkeling voor iedereen, goed werkgeverschap en motiverende gespreksvoering. We sparren en adviseren, geven workshops en webinars, begeleiden en coachen on-the-job. Zo versterken wij HR.

Het resultaat is aansprekende en creatieve HR-processen die bijdragen aan de strategische organisatiedoelen en versterkt samenwerkingsgedrag.

1

Organisatieontwikkeling

Een organisatie is altijd in ontwikkeling! Wij helpen je de noodzakelijke stappen te maken richting een wendbare organisatie. Wij adviseren op alle HR-thema’s en helpen processen en systemen moderniseren. We bepalen samen de echte prioriteiten en zorgen voor verbinding en samenhang bij de implementatie van projecten. Daar hoort ook gedragsverandering bij en laten we daar nu heel veel ervaring mee hebben!

Z

Talentontwikkeling

Van praten over mensen naar praten met mensen. Daar zijn we van. Organisaties met de ambitie om wendbaarder en innovatiever te worden, hebben daarvoor geschikt talent nodig. En snel. We helpen je écht werk te maken van talentontwikkeling en niet te verzanden in een papieren proces. Hoe ontwikkel je talent in je organisatie en hoe haal je het van buiten: we helpen je keuzes te maken en heldere doelen te bepalen. Daarmee brengen we de gewenste beweging in je organisatie.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

3 + 12 =