Groeiplannen? Digitalisering van HR helpt je sneller vooruit

door | 3 nov 2020 | HR Strategie

Een van de lessen uit een webinar dat ik onlangs volgde: als je gaat groeien met je bedrijf, maak dan gelijk een start met het digitaliseren van je HR. Dan kan HR de groei vanaf het begin ondersteunen of zelfs versnellen. Als je wacht met digitaliseren tot de problemen zich aandienen en je moet dan nog oplossingen bedenken, loop je gelijk achter. Dat wil je niet. In het webinar was het voorbeeld een start-up in digitale communicatie, vier jaar geleden met zijn vijven begonnen en nu gegroeid naar 50 medewerkers. Wat zijn hun lessons learned?

Laat ik meteen stellen dat hun verhaal ook geldt voor bedrijven die minder onstuimig groeien of deels al HR-gedigitaliseerd zijn. Bijna alle bedrijven maken op een of andere manier wel een (digitale) groei door. Dan ontkom je er niet aan om ook in te zetten op het digitaliseren van je HR.

Wat levert HR-digitalisering je allemaal op?

Doordat er meer en betere data beschikbaar is, kun je tijdig en op een kwalitatief hoger niveau je organisatie sturen en wenden. Er is minder papieren rompslomp en meer efficiency in de processen. De HR-afdeling wordt minder belast en kan de aandacht verleggen naar belangrijker dingen. Een HR-afdeling die zelf voorop loopt met digitalisering is daarnaast beter in staat het digitaliseringsproces in de organisatie goed te begeleiden. Ze hebben het immers zelf al meegemaakt! Ook de medewerkerstevredenheid zal groeien door HR-digitalisering: online je zaken regelen, overal en altijd inzicht in je eigen data, maakt het voor medewerkers makkelijker én leuker. Waardoor ze zich sterker aan je organisatie verbinden.

Waar begin je met HR-digitalisering?

HR-digitalisering vraagt om een sterke samenwerking tussen HR, IT en andere afdelingen, zoals Finance. Vergeet daarbij je managers en medewerkers niet, en een OR als je bedrijf groter is. Bepaal met elkaar wat de belangrijkste prioriteiten zijn of waar de grootste knelpunten zitten voor je groeistrategie. Start daar je digitalisering, bijvoorbeeld met je wervings- en selectieproces, het onboardingsproces of de administratieve HR-processen. Door juist eerst die zaken te digitaliseren die medewerkers belangrijk vinden, wordt de technologie sneller geadopteerd. In alle gevallen geldt: je keuze moet aansluiten bij de prioriteiten van je organisatie. Laat de uiteindelijke keuze voor een digitaal HR-platform mede afhangen van de snelheid en wijze waarop de prioriteitsprocessen worden ondersteund en – snel – kunnen worden geïmplementeerd.

Spelbrekers

Kijk ook naar wat de normen en waarden zijn die er leven in een organisatie. Daar kunnen (onbewust) spelbrekertjes tussen zitten. Een organisatie (of een OR) die veel waarde hecht aan persoonlijk contact, kan digitalisering als een bedreiging zien voor de sociale cohesie. Een organisatie die gewend is met veel papier om te gaan (denk aan de juridische wereld), voelt de noodzaak voor digitaliseren wellicht minder. Als je nu al weet wat mogelijke knelpunten zijn, is het goed om daar bijtijds op in te zetten. Laat je er zeker niet door weerhouden!

Meer weten?

Wij helpen organisaties een digitale HR-roadmap neer te zetten en zorgen voor vaart én zorgvuldigheid bij de implementatie. Meer weten? Mail ons op welkom@hrversterkers.nl of bel Marike 06 10 56 36 39 of Elly 06 50 80 14 73.

Heb je een vraag? Stel hem gerust.

8 + 6 =